Romeo and Juliet (1968); r. Franco Zefirelli, m: Nino Rota
What is a youth? Impetuous fire.
What is a maid? Ice and desire.
The world wags on.
A rose will bloom
It then will fade
So does a youth.
So do-o-o-oes the fairest maid.

Comes a time when one sweet smile
Has its season for a while...
Then love's in love with me.
Some they think only to marry,
Others will tease and tarry,
Mine is the very best parry.
Cupid he rules us all.

Caper the cape, but sing me the song,
Death will come soon to hush us along.
Sweeter than honey and bitter as gall.
Love is a task and it never will pall.
Sweeter than honey...and bitter as gall
Cupid he rules us all


Ce-i tinereţea? O flacără năvalnică.
Ce-i o fecioară? Nepăsare şi dorinţă mare.  
Lumea-ntreagă freamătă.  
  
Un trandafir va înflori  
Apoi, acesta va dispărea.  
Tinereţea ca el va fi.  
Asemeni lui şi preeeea curata fecioară.  
  
Vine o vreme când un zâmbet suav  
Arar îşi găseşte împlinirea... Apoi iubirea scrisă mă va cuprinde.  
Unii purtaţi de gândul uniunii în doi, alţii în lungi hârjoneli vor fi,  
A mea iubire în doi peri e cel mai bine.
Cupidon peste noi toţi domneşte.  
Numai de prostii vă arde, crezare daţi
însă cântecului meu.  
  
Moartea va veni curând spre liniştea comună.  
Mai dulce ca mierea şi amară ca fierea.  
Iubirea-i povară şi nicicând nu va pieri.  
Mai dulce ca mierea şi amară... ca fierea  
Cupidon peste noi toţi domneşte.