Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod (1999)

Gloomy Sunday, with hundred white flowers
in the chapel, beloved one,
I waited in prayer.
That sunday morning, my dreams were chasing.
Yet the chariot of my sorrow
came back without you.
Forever since then are so sad all my sundays -
tears are my drink, and the bread I eat sorrow.
Gloomy Sunday.

On my last Sunday, belovéd,
oh come to me! There’ll be a priest too,
a coffin, a catafalque, a shroud.
Also then, flowers will await you,
flowers – and a coffin. Beneath flowering trees,
I will take my last ride.
And my eyes open wide for a last glance upon you.
Don’t be scared of my eyes, still in death I will bless you…

Last Sunday.

Duminica tristă,
cu sute de flori albe în capelă, iubito,
am aşteptat-o în rugăciune.
Astă duminică dimineaţă, visele mele te-au bântuit.
Şi totuşi, mesagerul amărăciunii mele s-a întors fără tine.
De atunci sunt tot aşa de trist în fiece duminică,
lacrimile-s potiune, şi pâinea-cea-de toate-zilele mi-e hrană amară.
Duminica tristă

În cea din urmă duminică, iubito,
Vino spre mine! îţi voi fi deopotrivă părinte,
sicriu, catafalc ori giulgiu.
De asemenea, atunci, cununi te vor aştepta,
da, cununi – şi un sicriu, inflorite sub copaci,
voi să-mi iau ultima plimbare.
Şi cu ochii larg deschişi pentru o ultimă privire asupră-ţi,
nu ai teamă de ochii mei, încă în nefiinţă,
voi să te binecuvântez …
Ultima duminică.

Articol pe mix